Archív měsíce: Květen 2022

0

Taneční soutěž 2022

Po dvouleté pauze, způsobené pandemií, proběhla 27. 5. 2022 školní taneční soutěž. Žáci se velmi těšili, poctivě a s nadšením se připravovali, nemohli dočkat. Zúčastnilo se 6 žáků ze speciálních tříd, 17 žáků z...

0

Informace pro rodiče

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 bude zasedat ŠKOLSKÁ RADA, pokud máte návrhy, připomínky nebo nápady, které by rada měla projednat, předejte je nebo napište zástupci rodičů p. Filové nebo zástupci pedagogů p.u. Růžičkové (ST...

0

Projektový den Voda v jednom kole

Dne 18.5. 2022 se žákům 2.,3. a ST4 třídy otevřely brány Pevnosti poznání v Olomouci, kde se žáci ocitli ve vodním a podvodním světě, společně protekli jako voda korytem řeky a hravou formou si...

0

Projektový den – Život ve středověkém městě

Ve středu 18. 5. 2022 jsme si v rámci našeho projektu „Život ve středověkém městě“ vyzkoušeli pod vedením odborných lektorek Pevnosti poznání v Olomouci zpracovat plán středověkého města a ujasnili jsme si sled hlavních...