Adaptační a seznamovací hry

Nový školní rok žáci naší školy zahájili sérií adaptačních a seznamovacích her s přírodovědnou tématikou.
Žáci využili teplých slunečních dnů k půldennímu pobytu v městském parku. Nenásilnou formou si začali zvykat na nový režim a školní disciplínu.
Program dětem pomohl upevnit své místo ve skupině a nastolit příjemnou pracovní atmosféru.
Zařazené přírodovědné aktivity přispěly k rozvoji ekologické výchovy na naší škole, k hlubšímu poznávání nejbližšího okolí školy a k plnění úkolů z oblasti EVVO.

Koordinátor EVVO Bronislava Pleváková

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...