Autor: admin

0

Školní výlet do ZOO Ostrava

V úterý 21. 5. 2024 se díky rožnovské firmě Retigo a nadačnímu fondu školy uskutečnil školní výlet do Zoo Ostrava. Vřelé díky! Všichni si nevšedních pohledů na zvířata, udržované zeleně, dětských atrakcí a krásného...

0

Turistická vycházka ze Zubří do Rožnova

Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činnost, kterou v přírodě můžete podnikat. Zkrátka když chcete krajinu poznat skutečně do nejmenších podrobností, musíte ji projít pěšky. A tak jsme společně s žáky 3., 4. a...

0

Keramika – Den matek

Žáci 9. ročníku vytvořili z keramiky krásné dárky svým maminkám ke Dni matek. Zpracovala Mgr. T. Zezulčíková, třídní učitelka

0

Projektová výuka v 5., 6. ročníku

Výuku Vlastivědy a Dějepisu jsme si zpříjemnili projektem zaměřeným na probrané učivo tvořivou formou. Žáci 5. ročníku plnili téma PRAVĚK, který měli ztvárnit výtvarně, popisovali obrázky a život v té době, přemýšleli, zda by...

0

Výuka v terénu

Komentovaná prohlídka Mlýnské dědiny ve VMP Rožnov p. R., konfrontace historie se současností nebo tvrdé srovnání života v pohodlí a blahobytu s životem v chudobě a nouzi. Zpracovala Mgr. Bronislava Pleváková, třídní učitelka Pro...

0

Bubnováním ke zdraví

Dne 10. 5. 2024 navštívil již podruhé naši školu pan Lukáš Kamas. Žáci se velmi těšili, protože minulé vystoupení se jim velmi líbilo. Předvedl dětem cizokrajné hudební nástroje, na které si mohly zahrát. Při...