Čteme a počítáme s radostí

Projekt v rámci OP VVV, reg. Č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007170“ – Šablony I

je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 08. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Fotogalerie z našich seminářů