Den stromů

Málokdo ví, že Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě již od poloviny 19. století a že datum jeho oslav se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO následující usnesení: „Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali estetickou, psychologickou i hospodářskou hodnotu lesa. Doporučila proto, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromů, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být nejpříhodnější.“

V České republice připadá Den stromů na 20.října.

Základní škola praktická Rožnov p. R. i letos v průběhu měsíce října uspořádala několik akcí zaměřených na lesní ekosystém, zdravé životní prostředí a rozmanitost podzimní přírody.

V průběhu měsíce října se třídní učitelé s dětmi zaměřili na podzimní toulky v nedalekém parku a lese. Děti pozorovaly změny v přírodě, využívaly strakaté zástěry stromů ke svému tvoření, vytvářely výstavky větviček a plodů a učily se vnímat les ve všech souvislostech.

10. října 2013 se v městském parku uskutečnil výukový program o stromech pod vedením Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p. R. a náladová procházka podzimní krajinou s výšlapem na Jurkovičovu rozhlednu.

31. října 2013 se uskuteční literární beseda, na kterou si žáci připraví herbáře listů nejznámějších stromů a rodný list stromů.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář