Den Země 2012

V pondělí 16. dubna ZŠ praktická Rožnov p. R. připravila pro všechny žáky své školy ke Dni Země bohatý program. Tématický den, zaměřený na ochranu životního prostředí, na sběr tříděného odpadu a na život a chov včel, byl rozdělen na dvě etapy. V první etapě, která zahrnovala osm disciplín či soutěží, se utkalo 6 družstev. V druhé etapě v učebně s interaktivní tabulí pak všichni žáci společně vyhodnocovali výsledky svého snažení a společně se podívali na film o náročné práci včelaře, na výukový film Silva Gabreta – jak se rodí šumavský horský les a na příběh Včelky Máji.

Výukový program ke Dni Země byl plný pohody, dobré nálady a zdravého zápolení.

Některé disciplíny se věnovaly již tradičně odpadu. V části pojmenované Kam s ním aneb jak třídit odpad, se žáci kromě třídění seznámili i s konkrétními tipy a radami, jak nevytvářet zbytečný odpad. V dalších disciplínách pojmenovaných Jak pomoci krajině žáci umísťovali přírodniny na slepou mapku krajiny a hledali souvislosti či „lék pro nemocnou krajinu“ nebo věci, které do krajiny nepatří. Ve zbývajících disciplínách žáci věnovali pozornost včelám. Zaměřili se na Život včely medonosné a její význam pro člověka. Při napodobování chování včel se fantazii meze nekladly. Děti nasávaly a sbíraly brčky „sladký nektar – sladkou šťávu“ nebo sbíraly „pylová zrnka – vršky od plastových lahví“, do igelitových pytlíků uvázaných na noze. Také napodobovaly včelí tanec, zkoumaly stavbu těla včely pod mikroskopem a snažily se proniknou do dělby práce včelích dělnic podle připravených indicií nebo se seznámily s různými včelími produktu.

Nedílnou součástí výukového programu ke Dni Země bylo i zapojení školy do očisty města. Ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. a Michalem Šulganem žáci uklízeli břehy řeky Bečvy a nejbližší okolí své školy. Součástí oslav Dne Země na naší škole byla i účast na rožnovské ekologiádě, na které si děti každoročně porovnávají své znalosti z přírody a ekologie s žáky ostatních rožnovských škol.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *