Den Země 2014

Na Den Země jsme letos pro děti připravili bohatý program, zahrnující nejen sběr odpadu kolem řeky Bečvy, ale i tradiční informativní, hravé a tvořivé setkání s tematikou ptáka roku 2014, kterým se letos stal čáp bílý a čáp černý. Na již tradiční oslavě svátku Země měly děti možnost si vyslechnout poutavou prezentaci o životě čápa bílého a prohlédnout si na webkamerách, jak se chovají čápi při hnízdění online v různých zemích Evropy. Pozorně si vyplnily vědomostní interaktivní kviz, prohlédly si fotografie nebo krátké filmy z námluv, z lovu nebo z vyvádění mláďat a při vyprávění o čápech se dozvěděly spoustu zajímavých i humorných historek z jejich života…

Na své si přišli i ti, kteří byli zvyklí na dílničky. V závěru byla dětem nabídnuta spoustu zajímavých aktivit, při kterých mohou během celého kalendářního roku hravou a zábavnou formou čápa bílého studovat…

Součástí akce byla i očista dohodnuté části města. Děti se s nadšení a chutí vrhly do sběru odpadu kolem toku řeky Bečvy. Vyčistily pravý břeh Bečvy od hlavního mostu ke splavu na Bučisku a přilehlé uličky.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář