Zápis č. 4 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 4

ze zasedání Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen ŠR)

Konané 14. května 2007 v 9:30 ve sborovně školy

Přítomni: Mgr. Ivana Růžičková (pedagog, předseda ŠR), PhDr. Ludmila Bělíková (zástupce zřizovatele),
Zuzana Románková (zákonný zástupce žáka)
viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Rozpočet školy
 3. Inventury
 4. Organizace školního roku 2007/2008
 1. Projekty školy
 2. Informace o studiu
 3. Školský vzdělávací program
 4. Úprava školního řádu

Průběh jednání:

Zahájení: 9:30 h předsedkyní ŠR

 1. Kontrola usnesení z 20. září 2006 – úkoly byly splněny

 2. Rozpočet školy – mzdové prostředky poskytnuté KÚ postačí, provozní prostředky nejsou kryty celkovou částkou Kč 70.000, chybí na pojištění majetku 50.000. Z těchto důvodů bude ředitelka školy jednat s KÚ

 3. Inventury – všechny zápisy a průběh inventur je v pořádku.

 4. Organizace školního roku 2007/2008 se připravuje, protože se mění počet žáků ve třídách (8 – 10). Žáků je celkem 95, z toho 15 žáků odchází a pouze 1 žák přibude. Přibude díky dělení 1 třída, proto stav pedagogických pracovníků zůstane nezměněn. Asistentů pedagoga je 5, jejich financování je zajištěno do konce kalendářního roku.

 5. Projekty školy – bylo podáno 8 projektů na MěÚ v Rožnově p./R., přijato bylo 6:

  • 3 projekty na životní prostředí

  • 1 oblast kultury – částečné krytí

  • 1 sociální oblast – částečné krytí

  • 1 pomůcka pro autisty – částečné krytí

  Další projekt podán u firmy Siemens + KÚ – keramická pec Kč 60.000

 6. Informace o studiu žáků 9. třídy

Usnesení

Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

Z 14. května 2007

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm schválila:

 1. Inventury za školní rok 2005/2006

 2. Doplnění školního řádu

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm pověřila:

 • PaeDr. Annu Kovárňovou, ředitelku jednáním se zřizovatelem v dohodovacím řízení o navýšení prostředků na provoz, včetně finančního krytí na pojištění majetku

Jednání ukončeno v 10:30 h

Rožnov pod Radhoštěm 14. května 2007

Zapsala: PhDr. Bělíková

Ověřovatelka zápisu:

Mgr. Ivana Růžičková
Předsedkyně ŠR