Zápis č. 6 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 6

ze zasedání Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm
(dále jen ŠR)

konané dne 8. října 2007 ve 13:00 h

Přítomni: Mgr. Ivana Růžičková, PhDr. Ludmila Bělíková, Zuzana Románková

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Školský vzdělávací program
 3. Výroční zpráva
 4. Usnesení
 5. Závěr

Záznam jednání:

 1. Úvodní slovo předsedkyně ŠR Mgr. Růžičkové, usnesení z minulého zasedání projednáno, bylo vše splněno

 2. Školský vzdělávací program – jeho praktické využití – první zkušenosti jsou dobré, vyučující se v něm dobře orientují, případné dotazy zodpovídají pedagogové, kteří se podíleli na jeho tvorbě a vedení školy. Ze strany rodičů dotazy nejsou.

 3. Výroční zpráva školy – pročtena, doplněna, obsahuje všechny náležitosti požadované nadřízenými orgány

  Schváleno: 3 hlasy

 4. Usnesení

 5. Závěr – Mgr. Růžičková, další schůzka po skončení 1. pololetí.

Usnesení

Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

Školská rada schválila:

 1. Výroční zprávu Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm 8. října 2007

Mgr. Ivana Růžičková
předsedkyně ŠR