Doba rozkladu odpadu

Žáci 1. stupně v rámci ekologického kroužku navštívili SVČ Rožnov p. R. . a zakopali v lese nejrůznější domovní odpad. Než odpad zakopali, zapsali si svůj odhad rozkladu.
Po uplynutí šk. roku se podívají, v jaké stádiu rozkladu jsou jednotlivé materiály a vyhodnotí své odhady.

Bronislava Pleváková

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...