Granty 2022

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
IČO: 70238910
čú 11435851/0100

Město Rožnov pod Radhoštěm:

Válím se a přitom cvičím 6 300,-
Poznej a chraň VIII. 11 900,-
Sportem ke zdraví 15 000,-

Nadační fond při Základní škole v Rožnově pod Radhoštěm se snaží získat finanční prostředky na podporu výuky žáků s těžkým mentálním, smyslovým a tělesným postižením.

Nadační fond při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm Tyršovo nábřeží, čú 123-8413570227/0100 Komerční banka Rožnov pod Radhoštěm
IČO 64123871

Za finanční dary všem sponzorům, organizacím a přátelům školy děkujeme.

Kopečková Blanka, zást. ředitele