Granty 2023

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
IČO: 70238910
čú 11435851/0100

Město Rožnov pod Radhoštěm:

Gól pro každého 11 830,- kč
Radost z písku 6 195,- Kč
Bubnuje celá škola 8 330,- Kč
S pohádkou do školy 9 450,- Kč
Poznej a chraň IX. 8 000,- Kč
Poznáváme vesmír 10 150,- Kč
Sportem ke zdraví 2. 13 300,- Kč

Nadační fond získal od Ústecké komunitní nadace Ústí nad Labem – Střekov finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč na podporu projektu Canisterapie pro žáky ZŠ.

Nadační fond při Základní škole v Rožnově pod Radhoštěm se snaží získat finanční prostředky na podporu výuky žáků s těžkým mentálním, smyslovým a tělesným postižením.

Nadační fond při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm Tyršovo nábřeží, čú 123-8413570227/0100 Komerční banka Rožnov pod Radhoštěm
IČO 64123871

Za finanční dary všem sponzorům, organizacím a přátelům školy děkujeme.

Kopečková Blanka, zást. ředitele