GRANTY 2024

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
IČO: 70238910
čú 11435851/0100

Město Rožnov pod Radhoštěm:

Cestujeme za pohádkou 6 650,- Kč
Bubnováním ke zdraví 16 100,- Kč
Hukvaldy 13 300,- Kč

Nadační fond při Základní škole v Rožnově pod Radhoštěm se snaží získat finanční prostředky na podporu výuky žáků s těžkým mentálním, smyslovým a tělesným postižením.

Prostředky jsme zatím získali od:

Contica Stav s.r.o, Jablůnka 239 15 000,- Kč
Retigo s.r.o, rožnov pod Radhoštěm 10 000,- Kč

Nadační fond při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, čú 123-8413570227/0100 Komerční banka Rožnov pod Radhoštěm
IČO 64123871

Za finanční dary všem sponzorům, organizacím a přátelům školy děkujeme.

Kopečková Blanka, zást. ředitele