Informace k volbám zástupců pedagogů a rodičů do školské rady.

Činnost stávající školské rady končí 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude na základě voleb ustavena nová školská rada.
Bude znovu tříčlenná: 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele, jmenovaný KÚ Zlínského kraje
Ředitelka školy jmenovala:
volební komisi ve složení: p.zástupkyně Blanka Kopečková, p.ekonomka Věra Skýpalová
přípravný výbor – p.uč. Jaroslava Michlíčková, za rodiče p. Alena Mendelová
Přípravný výbor bude ve třídě – ST 1 (v přízemí naproti schodům u plošiny) – přijímat ode dneška do čtvrtku 27.11.2014 Vaše návrhy jmen pedagogů, kteří Vás budou v příštím volebním období zastupovat ve školské radě.
 
Přípravný výbor Vaše návrhy soustředí a pro volbu vybere 3 kandidáty, kteří budou navrhováni nejčastěji a kteří budou souhlasit se svojí kandidaturou. V současném volebním
období vás zastupuje za pedagogy Mgr.Ivana Růžičková, za rodiče paní Blanka Kretíková.
Samotné volby proběhnou v úterý 9.12. od 8,00 do čtvrtka 11.12.2014 do 15,00 hod.
 
Volební lístky se jmény kandidátů dostanete v pondělí 8.12.2014.
 
Volební lístky potom vhodíte do volební urny v kanceláři školy ve druhém patře hlavní budovy.
 
Volební řád bude vyvěšen na panelu v přízemí hlavní budovy školy.
 
Své návrhy doručte osobně na návrhovém lístku na konci této stránky do čtvrtku 27.11. 2014 do třídy ST1.

Mohlo by se vám líbit...