Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče.

Od 4. 1. 2021 se na naší škole vyučuje prezenčně. Nadále zůstávají v platnosti opatření z prosince: Žáci ani pracovníci školy nemají povinnost nosit roušku (dle vlastního zvážení mohou).

Nespojují se žáci různých tříd na výuku ani ve školní družině. Přesto, že je to organizačně i personálně náročné, musíme ŠD provozovat jako před Vánocemi (ŠD = třída).

Vstup třetích osob (rodiče, dodavatelé, řemeslníci apod.) je umožněn jen v nezbytných případech.

Prosíme proto rodiče, aby při doprovázení dětí zůstávali ve škole minimální dobu, nutnou k předání a převzetí dítěte.

Neshromažďujte se, prosím, v krčku a na chodbách.

Děkujeme za pochopení a pomoc při zvládání současné situace.

Blanka Kopečková
statutární zástupce ředitelky školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář