Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

V přílohách naleznete informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje:

Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

Mohlo by se vám líbit...