Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Pokud vláda dnes nerozhodne jinak, nastupují žáci naší školy
k prezenční výuce v pondělí 12. 4. 2021.

Nebudeme rotovat, učit se budou všichni. S omezením počítejte ve školní družině, kde se stále musí dodržovat třída = skupina ŠD a nelze žáky spojovat, čímž neúměrně narůstá počet skupin ŠD (záleží na počtu zdravých pedagogických pracovníků školy).

Roušky u žáků – měly by být. Výjimku budou mít žáci, kteří to z mentálních či psychických důvodů nezvládnou (dohodnou rodiče s třídním učitelem).
Testování – je povinné pro žáky i pracovníky školy. Testuje se v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák tento den chybí, testuje se v následujícím dnu. Pokud si rodiče testování nepřejí, žák musí zůstat doma a není vyučován distančně, jsou mu jen zadány úkoly.

Přikládáme letáčky, ze kterých je zřejmé, že se neobejdeme bez vaší osobní účasti při testování. V naší škole se bude testovat testy Singlclean.

Prosíme vás o velké pochopení a pomoc.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář