Les ve škole – škola v lese

Les ve škole – škola v lese

neboli plnění úkolů s lesní tématikou

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se žáci naší školy mohou díky získanému grantu MěÚ Rožnov p. R. účastnit výukových programů, které nabízí nejrůznější organizace zabývající se ekologií a rozvojem enviromentální výchovy na školách.
V letošním školním roce jsme využili nabídky SVČ Rožnov p. R. a spolupráce s paní Julií Liškovou. Navázali jsme tak úzkou spolupráci, ve které nám SVČ Rožnov p. R. vychází maximálně vstříc. Tato již několik let fungující spolupráce, nenabízí jen zpestření výuky a nové poznatky, ale i nový pohled, pohled odborníka.
Zážitkových a dětem naší školy na míru ušitých výukových programů plně respektujících všechny jejich potřeby, naše škola využívá jen díky grantu MěÚ Rožnov p. R. a také díky finanční podpoře ZŠ Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží.
Podzimní výuku ekologie jsme zaměřili na význam stromů pro člověka, na ochranu lesa a význam dřeva jako suroviny, na druhy stromů a jejich listy a na sběr listů pro tvorbu a úkoly.

Bronislava Pleváková, koordinnátor EVVO

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...