Lidé na škole

Kovárňová Anna ředitelka školy
Kopečková Blanka zástupce ředitele
Skýpalová Věra ekonomka
Heryánová Jitka třídní učitelka
Kulišťáková Eva třídní učitelka
Pleváková Bronislava třídní učitelka
Růžičková Ivana třídní učitelka
Rybiařová Romana třídní učitelka, výchovná poradkyně, školní metodik prevence
Vráblová Irma třídní učitelka
Telčerová Anna třídní učitelka
Zezulčíková Tatiána třídní učitelka
Marková Iveta vychovatelka ŠD, školnice
Štaffová Markéta vychovatelka ve speciální škole
Hlavicová Zuzana asistent pedagoga
Pohořelská Hana asistent pedagoga
Zajacová Martina asistent pedagoga
Porubská Renata asistent pedagoga
Ptáčková Lucie asistent pedagoga
Solánská Karin asistent pedagoga
Valasová Ivana asistent pedagoga
Deáková Šárka asistent pedagoga
Kalužová Soňa asistent pedagoga
Drkula Tomáš asistent pedagoga, správce ICT
Anna Ondruchová vedoucí kuchařka
Bičanová Milada vedoucí ŠJ
Růčková Ivana prac. pr. kuchyně + uklizečka
Holčák Petr dobrovolník, ADOREA Vsetín