Muzikoterapie – ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm

Při výchovně vzdělávacích činnostech dětí s mentálním postižením má hudba významné místo. Není důležité, jestli děti umí zpívat, či hrát na nástroje, hudba je prostředkem pro spolupráci. Podstatné je aktivní zapojení, zájem a pozitivní prožívání. Muzikoterapie tak nabízí možnost zábavnou formou procvičovat koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet komunikaci a řeč, navazovat kontakty s druhými dětmi, prodlužovat dobu soustředění. Zařazovány jsou různorodé formy činností od poslechu a vnímání hudby, vyjádření hudby pohybem, relaxační cvičení až po vlastní hru na nástroje – procvičování rytmu, vyjádření emocí nástroji či komunikaci prostřednictvím hudebních nástrojů.

Ve školním roce 2009/10 v rámci muzikoterapie proběhl ve speciální třídě projekt realizovaný panem Křenkem a zastřešeným sdružením Domov srdce. Jednalo se o 10 setkání po 1 vyučovací hodině, kde se děti seznámily s alternativními hudebními nástroji (bonga, šamanské bubny, tibetské mísy, koncovky, dešťová hůl, zvonky, Orffovy nástroje…). Cílem projektu bylo posílení pozitivní skupinové dynamiky, souhra kolektivu, vnímání jeden druhého, porozumění prostřednictvím hudby, vyjádření vlastních pocitů, zdokonalení jemné motoriky a soustředěnosti, zklidnění a radost ze společného muzicírování. V dalším roce byl projekt pro úspěšnost rozšířen o děti ze tří speciálních tříd. Následující školní rok se podařilo získat další peníze a zapojit i třídy I.stupně praktické školy. Součástí projektu byla i beseda s výrobcem lidových dřevěných dechových nástrojů (panem Kašpaříkem), kde si děti mohly vyzkoušet různé druhy nástrojů, poslechly si zajímavé vyprávění spojené s názornou ukázkou hry. Tento projekt přesáhl i do PV, kde se děti pokusily vytvořit si svůj vlastní hudební nástroj (různá chřestidla, ozvučná dřívka z přírodních materiálů).

Dobré zkušenosti s alternativním muzicírováním vedly k sepsání vlastního projektu, který se podařilo realizovat a škola nyní vlastní základní sadu alternativních nástrojů (bubínky, koncovky, chřestidla, tibetská mísa…) a pokračujeme i nadále v intuitivním muzicírování.

Mgr.Telčerová Anna

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář