Odborné pracovny

  • Kovo a dřevo dílna vytváří podmínky pro plnění rozšířené výuky pracovního vyučování v rozsahu 6 – 8 hodin od 6. do 9. roč.

  • Stejnému účelu slouží i cvičná kuchyňka pro specifickou přípravu dívek.

  • Všech pracoven vyžívají pro pracovní výchovu i třídy l. stupně a speciální školy.

  • Mimo výuku slouží práci školní družiny a zájmových kroužků.

  • Pro výuku základů informatiky a k možnosti přístupu k internetu jsou k dispozici dvě počítačové učebny.

  • V areálu školy patří školní pozemek a trávník, kde je vybudován odpočinkový kout pro třídy speciální školy, na který nám byl schválen projekt u MěÚ v Rožnově p.R. – prolézačky, houpačky.

  • Multimediální učebna – kompletní multimediální učebna s data projektorem, interaktivní tabulí a vizualizérem.