Organizace školy

Vítejte na stránkách Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje

O nás

Základní škola je zřízená jako ZŠ podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem.

Poskytujeme žákům se speciálně vzdělávacími potřebami s 3. – 5. stupněm podpory kvalitní základní vzdělání nebo základy vzdělání v souladu s jejich individuálními možnostmi.

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů:

na 1. a 2. stupni ZŠ podle ŠVP „Cesta pro všechny“
v ZŠ speciální podle ŠVP „Cestička pro všechny“

Charakteristika školy

Škola je umístěna ve dvou budovách, které jsou spojeny chodbou.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní.

V budovách školy se nachází kmenové učebny, jedna učebna slouží jako školní knihovna, relaxační místnosti, počítačová učebna, odborné pracovny, školní dílna, učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, tělocvična.

Venkovní prostory: venkovní hrací kout – pískoviště, lavičky, houpadla, vydlážděné atrium s lavičkami, smyslový chodníček.

Škola má dostatečné hygienické zázemí – WC, sprchy, hygienickou kabinu.

Bezbariérový přístup je do přízemí obou budov – učebny, hygienické zařízení se speciálním vybavením, jídelna, tělocvična.

Většina tříd má odpočinkový a hrací prostor vybavený hračkami a stolními hrami.

Všechny třídy i místnosti ve škole mají možnost připojení k internetu, jsou vybaveny moderní IT technikou, ve většině tříd jsou interaktivní tabule.

Speciální třídy mají moderní vybavení nábytkem i pomůckami, umožňujícími výuku, rehabilitaci a terapie.

Máme dostatečné vybavení žáků pro běžecké lyžování v bezprostředním okolí školy, vybavení bruslařskými komplety pro zajištění tříměsíčního kurzu bruslení pro všechny mobilní žáky školy.

Škola žákům nabízí

Klidné a podnětné prostředí.

Méně početné třídy – individuální přístup ke všem žákům.

Aktivity k rozvoji osobnosti žáků, využití všech odborných pracoven, tělocvičny a relaxační zóny.

Kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Canisterapie, zážitkové programy.

Volnočasové školní aktivity – keramika, ekologie, cvičení pro zdraví.

Exkurze, výlety, plavecký výcvik, výjezd na dopravní hřiště, projektové dny.

Karneval, pěvecké vystoupení „Zlatý slavík“ a taneční soutěž.

Besedy – čtenářské, odborné v rámci prevence nežádoucího chování a besedy profesní přípravy.

Zařazení žáka

O zařazení žáka do ZŠ rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC) a žádosti rodičů.