Podzimní toulky přírodou

Letošní podzim se vydařil. Počasí bylo ideální a příroda byla v tomto čase příjemně rozmanitá a náladová. Přírodovědný kroužek ZŠ praktické Rožnov p. R., vedený Michalem Šulganem ze SVČ Rožnov p. R. a třídními učitelkami, se proto zaměřil na toulky přírodou. Děti pozorovaly v nejbližším okolí školy změny v přírodě. Napodobovaly teplé podzimní barvy před nekompromisním nástupem studené zimy, popisovaly přípravu zimovišť zvěře nebo se prostě jen tak dívaly na podzimní krajinu, která se chlubila svou krásou. Děti pátraly v lesích a na loukách, v městském parku, u řeky Bečvy, ale i dalekohledy na kostelní věži. Pomocí zjednodušených určovacích klíčů a praktických atlasů, didaktických pomůcek a pracovních listů děti řešily tajenky a jiné drobné úkoly, malovaly, určovaly a porovnávaly. Prostě se učily přírodu vnímat s obdivem a respektem.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář