POKYNY PRO RODIČE K ORGANIZACI POBYTU ŽÁKŮ VE ŠKOLE v červnu 2020

Vážení rodiče,

již máme potvrzen termín 1. 6. 2020 pro DOBROVOLNÝ NÁSTUP žáků na naši školu.

Je však potřeba se připravit. Epidemiologická situace a pokyny ministerstva zdravotnictví a školství vymezují některá opatření, kterými se provoz školy řídí:

 1. Nejpozději při příchodu žáka první den do školy předkládají rodiče Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (je to jeden formulář). Od dnešního dne platí, že formulář bude upraven pro speciální školy a klást vyšší zodpovědnost na rodiče vzhledem k vyšším možnostem rizika (nenošení roušek, obtíž při udržení odstupů 1,5 m, kontaktní výuka…) Bez něho nemůže žák nastoupit. Datum na čestném prohlášení bude v ten den, kdy žák nastoupí nebo o 1 den dříve. Formulář bude na webových stránkách školy nebo si ho budete moci vyzvednout v kanceláři školy (denně 7,00 – 14,00) – věřím, že ho ministerstvo co nejdříve zpřístupní nám i veřejnosti. Ten, který je vydán dosud, platí jen pro běžné základní školy!!!!!! Ihned po obdržení formuláře ho vyvěsíme na webové stránky školy.
 2. Škola bude pro žáky otevřena od 7,30. Žáci jsou rozděleni do stabilních skupin, které se nespojují ani v době provozu školní družiny, který je zajištěn do 13,30. Všechny skupiny budou mít svého současného třídního učitele + přidělené asistenty pedagoga. Upřesníme na poradě pedagogů ve čtvrtek 28. 5. 2020. Potom vám třídní učitelé nebo my sdělíme i bližší informace.
 3. Ranní družina nesmí být poskytována.
 4. Žákům bude při zhoršeném zdravotní stavu nebo při podezření na horečku měřena teplota. Pokud se během dne objeví teplota nad 37,3 °C, kašel a jiné příznaky virového onemocnění, jako je ztráta čichu a chuti či střevní potíže, bude žák izolován a rodiče vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. V takovém případě je povinností školy vyzvat vás k návštěvě dětského lékaře a nahlásit případ na hygienickou stanici. Pro návrat žáka znovu do školy je po této absenci potřebný lékařský posudek. Formulář vám vydá škola, dětští lékaři jsou ze strany hygieniků informováni. Zvažujte proto každé ráno, zda je zdravotní stav Vašeho dítěte dobrý.
 5. Do školy se bude vstupovat jenom vchodem ze dvora. Do budovy je povolen vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ty budou s dětmi čekat před vchodem, kde je buď přebere některý z pedagogů nebo žáka bez doprovodu pustí dovnitř určený pracovník školy. Rodiče si mohou dohodnout s pedagogy ze tříd, že je prozvoní, když budou přicházet ke škole. Žáci se budou postupně pouštět do budovy a přebírat tak, aby se netvořily v malém prostoru krčku školy velké skupiny.
  Ve školkách je to jinak, protože tam musí doprovod předat žáka osobně. Musíme se tedy připravit podle manuálu pro běžné ZŠ. Pokud vyjde něco speciálního, tak si to rychle dáme vědět, doplníme a změníme.
 6. Šatny zůstanou uzavřené, žáci půjdou do tříd ve venkovním obutí i oblečení, ve třídě si dohodnou místo na jejich odkládání.
 7. Běžná tělesná výchova není umožněna, pouze relaxační a pohybové chvilky. Pobyt venku je povolen jen ve venkovním areálu školy a mimo školu v místech, není vysoká koncentrace osob.
 8. Školní jídelna vaří jen pro žáky a pracovníky, kteří jsou v daném dnu účastni provozu školy. Obědy do jídlonosičů se nevydávají. I první den nepřítomnosti žáka se oběd odhlásí.
 9. Po ukončení vyučování nebo školní družiny odvádí pedagog žáka do krčku, rodiče čekají u vchodu ze dvora, do budovy školy nevstupují. Opět si lze dohodnout buď přesný čas předání, nebo prozvonění mobilem, abyste zbytečně dlouho nečekali. Žáky, kteří odcházejí sami, vyprovodí ke dveřím do dvora také pedagog.
 10. Žáci našeho typu školy nemusí nosit ve škole ani ve společných prostorách roušky.
 11. Ve škole je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce. Rodiče vybaví žáka ručníkem, který bude určen jen pro jeho potřebu.

Věřím, že pobyt žáků ve ztížených podmínkách při vzájemné toleranci, pochopení a dodržování pravidel zvládneme.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář