Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku: www.zsproznov.cz.

Stav souladu

Tato stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný nebo nedostatečně přístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Některé dokumenty převzaté od třetích stran (jiných úřadů apod.) nejsou přístupné.
Videa nejsou opatřena titulky.
Na webových stránkách jsou informace nabízeny také v jiné než hypertextové formě a to zejména v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. Použití těchto formátů je zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 9. 2019.
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 14. 9. 2023

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu: tomas.drkula@email.cz.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Webové stránky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti.

Web využívá pro svůj chod Open Source (Otevřený software) CMS (Content Management System = systém pro správu obsahu) WordPress.

Nezávislost na vstupním zařízení
Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení
Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon a nebo hlasovou čtečku.

Doporučené doplňkové aplikace a programy

  • Adobe Acrobat reader – prohlížeč PDF dokumentů
  • MS Word Viewer – bezplatný prohlížeč dokumentů DOC a DOCX
  • MS Excel Viewer – bezplatný prohlížeč dokumentů XLS a XLSX

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.