Psi pomáhají

Léčebné účinky a význam canisterapie pro děti naší školy je větší, než se na první pohled může zdát. Terapie se psem pomáhá našim dětem při nácviku koncentrace a orientace v prostoru, pomáhá jim při zdokonalování či rozvíjení motorických schopností – při držení rovnováhy, při chůzi i přítlaku ruky, podněcuje je ke komunikaci, k rozvoji sociálního cítění, empatii i zvládání krizových situací. Nabádá je ke hře, spolupráci a k respektování ostatních. Neuvěřitelně je motivuje a vede k disciplíně. Na zlepšení celkového stavu dítěte nepůsobí samozřejmě jen canisterapie, ale má v rámci zlepšení kvality života našich dětí bezpochyby své nezastupitelné místo.

Mohlo by se vám líbit...