1. speciální třída – ST 1

třídní učitelka: Mgr. Tatiana Zezulčíková

Vznikla ve školním roce 2015/2016 jako speciální třída ST5. Při snižování počtu tříd zaujala administrativně místo na škole s označením ST1.
Navštěvuje ji v současné době letos 7 žáků druhého stupně speciální školy.
Vzhledem k náročnosti výuky (jsou zde děti s autismem, tělesným postižením a těžkým mentálním postižením) je přítomna i asistentka pedagoga.
Těžištěm práce je poskytování a upevňování základních poznatků a dovedností využitelných v praktickém životě.