Prodloužení stavebních prací do poloviny října

Vážení rodiče, odpovídám na řadu dotazů.

Školní rok začínáme v pondělí 2. září 2019.
Od měsíce srpna probíhá stavební akce „Výměna střešní krytiny na přístavbě školy“.
Stavba by měla být ukončena do 30. září. Je potřeba zvýšenou opatrností při pohybu v areálu školy zajistit bezpečnost dětí i svoji.
Vchod do školy bokem ze dvora je povolen jen žákům se zdravotním handicapem, a to pouze v doprovodu dospělé osoby (zaměstnanec školy, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba). Je nutno předpokládat nebezpečí (např. pád předmětu z lešení, nebezpečí výlezu dětí na lešení či kontaktu s jinými prvky stavby – kontejnery, stroje, nářadí, materiál…).
Po dobu stavby nechoďte s dětmi do atria, venkovních odpočinkových prostor, ani na další plochy kolem přístavby školy. Je vydán přísný ZÁKAZ POHYBU NA LEŠENÍ.
Dbejte dalších pokynů vedení školy i pracovníků stavby, abychom zajistili společně bezpečnost všech při realizaci stavby.

Těším se na naši spolupráci v novém školním roce.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...