Zajímavý život mravenců

Na přelomu měsíce září a října proběhl na škole ZŠ praktická Rožnov p. R. několikadenní výukový program, který tentokrát zavedl děti do hmyzí říše a objasnil jim tajemství života mravenců.

V programu, který byl určen pro všechny věkové kategorie, se střídaly aktivity přemýšlivé a pocitové, hravé, pohybové nebo tvořivé.

Děti si při přímém pozorování mraveniště zahrály na průzkumníky a malé přírodovědce. V pracovních listech se seznámily se stavbou těla mravence, s „bydlením“ a prací v mraveništi, s dělbou práce a přirozenými nepřáteli mravenců. Zahrály si několik simulačních her, ve kterých se vypravily na cestu za potravou nebo stavebním materiálem na mraveniště nebo si vlastním prožitkem vyzkoušely, jak obtížné je přenášet těžká břemena.

V druhé polovině programu se žáci učili vyvozovat závěry z pozorování. Na kapesník položený na mraveniště zachytávali kyselinu mravenčí a čichem ji identifikovali. Odměřovali čas, za který mravenci objeví nastraženou potravu – cukr a za jak dlouho dá první průzkumník vědět ostatním mravencům. Také kladli mravencům na cestičky překážky a pozorovali je při jejich překonávání. Na závěr děti odchytily asi 12 mravenců do makety malého mraveniště, aby pak měly možnost v průběhu několika dnů mravence pozorovat při budování chodbiček.

Děti všechny přichystané aktivity plnily s nadšením. Nejvíce je však nadchlo tvoření vývojových stádií mravence. Vytvořenými maketami – vajíček, larvou, kuklou a velkým dospělým jedincem ozdobily bránu školy.

Závěr programu o Zajímavém životě mravenců patřil závěrečnému opakování na interaktivní tabuli.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *