ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 prezenční výukou pro všechny žáky.
 • Nebude společné setkání v jídelně školy (zamezení blízkosti většího počtu osob z různých tříd, dospělých, příslušníků rodin ve vnitřních prostorách školy). Program tento den proběhne v jednotlivých třídách a potrvá do 9,15 hod. Oběd je zajištěn na tuto hodinu pro všechny žáky, kteří se stravovali vloni, pokud si oběd na 1. 9. neodhlásili (ještě se odhlásit lze).
 • Vracíme se k běžnému používání šaten, vstupu do školy hlavním vchodem. U obou vchodů, ve třídách i ostatních místnostech bude k dispozici dezinfekce.
 • Ve speciálních školách nemusí žáci nosit roušky ani při pohybu ve společných prostorách.
 • Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Vstup do školy bude mít i nutný doprovod žáků. Snažte se omezit délku pobytu a počet osob, které kontaktujete, na nutné minimum. Využívejte komunikaci prostřednictvím mobilu a mejlové pošty. Při čekání na žáky po vyučování zůstávejte ve dvoře školy, netvořte skupinky v krčku!!! Vstupujte do školy až ve chvíli, kdy si přebíráte děti.
 • Neposílejte do školy děti s nachlazením, rýmou, kašlem, teplotou. Pokud se příznaky u žáka vyskytnou, bude rodič vyzván ke kontaktování praktického lékaře.
 • V prvním týdnu bude výuka do 11,30 hod. Ve druhém týdnu v září se vyučuje v plném rozsahu podle rozvrhu hodin.
 • Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně zatím bez omezení.
 • Školní družina poběží v plném rozsahu od 2. týdne. V prvním týdnu se nabíhá postupně u jednotlivých žáků v různých odděleních podle individuální dohody s pedagogy ve ŠD, případně s vedením školy.
 • V případě, kdyby KHS Zlínského kraje vyhlásila karanténu ve třídě nebo škole, kontaktovali bychom vás ihned telefonicky.
 • Škola poskytuje distanční výuku, pokud chybí více než polovina třídy. Na konkrétní formě distanční výuky se dohodneme v případě, kdy bude potřeba, individuálně podle podmínek a možností žáka i školy.

Vážení rodiče,
tyto informace jsou základní, budou se rozšiřovat a mohou se i měnit.
Budeme se snažit je upřesňovat rychle. Po nástupu žáků budete dostávat tak, jak jste zvyklí, informace i prostřednictvím lístečků.
Vím, že nás všechny čeká složité, zatím nevyzkoušené období.
Věřím, že při vzájemném pochopení a toleranci prožijeme všichni společně školní rok plný pohody, klidu a radosti.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář