Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy do Školské rady

Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy do Školské rady při Základní škole praktické v Rožnově pod Radhoštěm

 1. Příprava voleb:

  Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy 1. 11. 2011, kdy byla pedagogickým pracovníkům předána písemná informace o vyhlášení voleb do školské rady.
  Informace obsahovala sdělení o termínu a místu konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 14. 11. 2011 přípravnému výboru, na adresu školy nebo osobně. Byl vyvěšen volební řád.

 2. Do stanoveného termínu byly podány návrhy na kandidáty do školské rady:

  1. Mgr. Jaroslava Michlíčková
  2. Mgr. Ivana Růžičková
 3. Ředitelka školy jmenovala dvoučlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem na d průběhem voleb:

  1. Blanka Kopečková
  2. Věra Skýpalová
 4. Volby proběhly dne 23.-24. 11. 2011. Dostavilo se 21 pedagogických pracovníků z 22 pedagogických pracovníků školy, tj. 95,5% . Jedna pracovnice je na mateřské dovolené. Výsledky voleb jsou tedy platné. Účast je zaznamenána podpisy pracovníků na prezenční listině. Zúčastnění pracovníci obdrželi volební lístky, které po označení kandidátů vhodili do volební urny. Bylo tedy 21 platných hlasů.

  Volební komise poté spočítala hlasy s tímto výsledkem:

  1. Mgr. Jaroslava Michlíčková byla zvolena 6 hlasy z 21 platných hlasů

  2. Mgr. Ivana Růžičková byla zvolena 15 hlasy z 21 platných hlasů

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením Školského zákona č. 561/2004 Sb. a schváleným volebním řádem.

Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán ředitelce školy, zvoleným zástupcům do školské rady a odeslán zřizovateli.

V Rožnově pod Radhoštěm 25. 11. 2011

Podpisy členů volební komise: Blanka Kopečková, zástupce ředitele
Věra Skýpalová, ekonom

[Zpět]