Projektový den – Život ve středověkém městě

Ve středu 18. 5. 2022 jsme si v rámci našeho projektu „Život ve středověkém městě“ vyzkoušeli pod vedením odborných lektorek Pevnosti poznání v Olomouci zpracovat plán středověkého města a ujasnili jsme si sled hlavních událostí na časové ose pravěk – starověk – středověk – novověk. Zaměřili jsme se zejména na středověk. Pantomimicky jsme vyjadřovali charakteristiku různých skupin obyvatelstva ve městech, seznamovali se se známými a dnes již téměř zapomenutými řemesly. Společně jsme si vyvodili a graficky zachytili, v čem byl život ve středověku jiný a v čem podobný tomu, který žijeme dnes. Pracovali jsme ve třech věkově smíšených skupinkách vytvářených z žáků 4., 5., 8. a 9. roč. Díky přátelské spolupráci mezi žáky se nám činnosti dařily, zasmáli jsme se a pobavili, a tak jsme měli dost sil a chuti zpracovat i všechny pracovní listy související s projektem.

Děkujeme za dobrý nápad i organizaci p. uč. Škrobákové a p. asistentce Hlavicové.

Pro celou fotogalerii klikněte zde

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář