Veselka nanečisto

15. listopad 2012 na ZŠ praktické v Rožnově pod Radhoštěm nebyl jen obyčejným dnem. Stal se slavnostním pro žáky speciální třídy, kteří se rozhodli za pomoci svých učitelů a asistentů vystrojit si svou „třídní svatbu“.

Žáci 9. ročníku speciální třídy mají do školního vzdělávacího programu zařazen předmět Výchova ke zdraví, kde si upevňují poznatky o rodině, jejím vzniku, fungování, dozvídají se o vývojových fázích v životě člověka. Výchova ke zdraví pomáhá dětem orientovat se v různých etapách a podobách mezilidských vztahů.

A svatba zůstává i dnes významnou společenskou událostí v našem životě. Proto jsme se rozhodli věnovat jí pozornost.

Tomuto slavnostnímu dni předcházely důkladné přípravy, které pomohly dětem nahlédnout do zákulisí svatby. Důležitým bodem bylo losování jednotlivých rolí a jejich následné přijetí. Žáci se museli učit spolupráci, vzájemné toleranci a společenskému chování při plnění jednotlivých úkolů. V hodinách Pv a Vv si zhotovili vlastní svatební oznámení a blahopřání. Na internetu vyhledávali zvyky, tradice a různé druhy zábavy, které se ke svatbě váží a diskutovali o tom, které by na své svatbě chtěli mít. Hodně legrace si užili i při výrobě svatebních darů. Zážitkem bylo také pečení a zdobení dvoupatrového svatebního dortu, zhotovení voničky, příprava svatební tabule.

Velké poděkování za vstřícnost a pomoc při zajištění drobného pohoštění, slavnostního oblečení a květinové výzdoby patří také rodičům. Jak se nám „veselka nanečisto“ povedla, se můžete podívat na přiložených fotografiích.

Mgr. Anna Telčerová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář