Archív dne: 19 května, 2022

0

Projektový den – Život ve středověkém městě

Ve středu 18. 5. 2022 jsme si v rámci našeho projektu „Život ve středověkém městě“ vyzkoušeli pod vedením odborných lektorek Pevnosti poznání v Olomouci zpracovat plán středověkého města a ujasnili jsme si sled hlavních...