Adaptační a seznamovací hry 2014

Již tradičně žáci 1. stupně a speciálních tříd využili teplé sluneční dny prvního školního týdne k půldennímu pobytu v městském parku, který byl zaměřený na sociální a pohybové aktivity.

Cílem programu, bylo hravou formou navodit přátelskou atmosféru mezi učitelem a žákem a zapojit příchozí děti do nového kolektivu. Pozitivní nálada a kolektivní aktivity umožnily dětem najít a upevnit své postavení ve skupině, zvyknout si na nový školní režim a podřídit se kolektivu spolužáků nebo učiteli.

Do programu byly zařazené přírodovědné aktivity, které přispěly k hlubšímu poznávání svého okolí.

Bronislava Pleváková


Další fotografie zde…

Mohlo by se vám líbit...