Adaptační hry

Nový školní rok žáci 1. stupně a speciálních tříd zahájili sérií adaptačních a seznamovacích her s přírodovědnou tématikou.

Teplý a slunečný den umožnil dětem strávit celé dopoledne v městském parku a hravou formou se adaptovat na školní disciplínu a kolektiv spolužáků nebo si zopakovat znalosti přírodopisu a ekologie.

Program dětem neumožnil jen hledat nebo upevňovat své místo ve skupině, ale zařazené přírodovědné aktivity přispěly i k hlubšímu poznávání svého okolí, k navázání příjemné pracovní atmosféry a k vytvoření podmínek ke vzájemné spolupráci.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář