Akce: „Realizace opatření úspor energie na ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm“Akce: „Realizace opatření úspor energie na ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm“

K podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie, Primární oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie nás motivoval zřizovatel, t.j. Krajský úřad Zlínského kraje, konkrétně pan radní Mgr. Josef Slovák.

Zateplení se týká celé školy – objekt A, objekt B – navzájem propojené spojovacím krčkem. Byla uskutečněna výměna oken a hlavních dveří v obou budovách, zatepleny pláště nudov, zateplen strop na budově A.

Předpokládaná úspora tepelné energie k vytápění budov – přírodní zdroje plyn – 269 GJ/rok, finanční úspora 92 tis.Kč ročně, snížení emisí CO2 o 14,9 tun ročně,

Celkové výdaje 6.285 000,- Kč.
Z toho dotace z fondů EU 2.856.00,- Kč,
dotace zřizovatele KÚ Zlínského kraje 2 921. 000,- Kč
a z investičního fondu školy 508 000,- Kč

Stavbu prováděla firma Pozemní stavitelství a.s. Zlín.

Stavba probíhala přesně podle harmonogramu prací, byla zahájena 1.7.2009 a předána 19.10.2009.

Dne 5.11.2009 byla stavba zkolaudována. Ve čtvrtek 3.12.2009 se uskuteční slavnostní předání stavby za účasti zástupců zřizovatele (Zlínského kraje), města Rožnova p.R. a realizátorů akce.

Kovárňová Anna, ředitelka školy