Bramborobraní

Že jste slovo Bramborobraní dříve neslyšeli a ani nenašli ve slovníku? Není divu! Slovo jsme si totiž vymysleli!
Děti naší školy si řekly, že když jinde mohou slavit sklizeň vína, tak u nás na škole, můžeme slavit sklizeň brambor.
V projektu, který bude probíhat v měsíci září a v říjnu, učitelé dětem představí brambory jako zemědělskou plodinu. Zážitkovým způsobem se budou snažit přiblížit dětem využití brambor, porovnat pěstování i sklizeň brambor v současnosti a dříve, přiblížit jim jejich využití a seznámit děti s biopotravinami a ekologickým zemědělstvím.
Brambory, které si na jaře děti zasadily si sklidí a v průběhu října se připraví vaření z brambor, na pečení brambor ve žhavém popelu a výrobu bramborového škrobu. Uvidíme jestli si děti bramborové slavnosti zpestří i pouštěním draků a výrobou bramborových figurek a tiskátek.

koordinátor EVVO Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...