Důležité upozornění – Uzavírka ulice Tyršovo nábřeží!

Městský úřad informuje
Uzavírka čeká ulici Tyršovo nábřeží v Rožnově p. R. Důvodem je rekonstrukce povrchu části vozovky této ulice.

Dopad do provozu naší školy:

V pondělí 12. 9. 2016 parkujte zasunuti co nejvíce v trávě, abyste nebránili přípravným pracím. Průjezd ke škole v pondělí bude možný.

Vozovka od mostu k naší škole se bude asfaltovat a bude uzavřena pro automobilovou dopravu v úterý 13.9.2016. Tento den se autem vůbec do školy nedostanete, nebude možno zde ani parkovat ani zastavit.

Pro pracovníky školy to znamená – nejezdit autem nebo parkovat mimo Tyršovo nábřeží.

Rodiče žáků s těžším postižením zvažte, zda dítě v úterý z výuky omluvíte nebo přijdete pěšky. Vozíček, kočárek projede, pěší projdou.

V pondělí nahlaste vaše rozhodnutí třídním učitelům nebo v ředitelně kvůli odhláškám obědů v úterý.

Anna Kovárňová, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...