Evropský týden mobility a Evropský den bez aut

V letošním roce proběhl již 10. jubilejní ročník „Evropského týdne mobility“ jehož letošním tématem byla Alternativní doprava.

Všechny minulé ročníky této kampaně měly za cíl upozornit na problémy související se stále narůstající automobilovou dopravou. I v letošním roce kampaň sloužila k uvědomění si, že ulice ve městech nepatří jen autům, ale i chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. Současně upozornila na možnosti a výhody alternativních druhů dopravy

ZŠ praktická Rožnov p. R. se do této kampaně pravidelně a úspěšně zapojuje.

Ve dnech od 16. do 22. září žáci naší školy žili tímto desátým ročníkem Evropského týdne mobility. Na děti nečekala jen zábava, ale i poučení a informace. Celý týden probíhala na škole řada zajímavých aktivit. Návštěva dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí se zaměřením na alternativní dopravu a dopravní kázeň, dále výukové programy a besedy ve třídách s kolektivním tvořením plakátů o druzích alternativní dopravy a v neposlední řadě soutěž o nejoriginálnější alternativní přepravu dětí do školy.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář