Granty 2011

V roce 2011 se škole podařilo získat finanční prostředky na tyto granty:

Nadace Děti – kultura – sport

  • Kamarádi na hřišti – okresní a oblastni turnaj v minikopané – 14 000,-

Nadace Charty 77, Konto Bariéry

  • Chodítko Miniwalk – 31 500,-

Chodítko Miniwalk

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

  • Naše smysly a hra – smyslové pomůcky pro autistické žáky – 2000,- Kč.

  • Muzicírování – seznámení žáků speciálních tříd s alternativními hudebními aktivitami – 4000,- Kč.

  • Pes je náš kamarád – canisterapie – 2000,- Kč.

  • Ekologie v praxi – přírodovědné workshopy a pomůcky – 5500,- Kč.

  • Poznejme Zemi i Vesmír jinak než z lavic – netradiční poznávání Země a Vesmíru – 2000,- Kč.

V roce 2011 se škole podařilo získat finanční prostředky na speciální židli TOBI 1 ve výši 47 300,- Kč.

dětská sedačka TOBI 1

Prostředky jsme získali od firmy:

Občanské sdružení Korunka Luhačovice ve výši 30 000,- Kč.

Schott CR. a.s., Valašské Meziříčí ve výši 10 000,- Kč.

ON Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm 5 000,- Kč.

Nadační fond Základní školy praktické 2 300,- Kč.

Škola se snaží ve spolupráci s Nadačním fondem při Základní škole praktické a s Občanským sdružením Dolíček získat finanční prostředky na speciální židli Zeta ve výši 73 200,- Kč. Sbírka je nyní ukončena.

Zeta

Prostředky jsme zatím získali od:

Nadační fond J&T Praha 20 000,- Kč.

Nadace Děti – kultura – sport 15 000,- Kč.

Konto Bariéry 20 000,- Kč.

Nadační fond při ZŠP 5 200,- Kč.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Praha 13 000,- Kč.

Pokud chcete pomoci finančním příspěvkem na zakoupení židle, kontaktujte, prosím, vedení školy.

Nadační fond při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm, čú 1763838359/0800
IČO 64123871

Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, čú 11435-851/0100

Za finanční dary všem sponzorům, organizacím a přátelům školy děkujeme a přejeme úspěšný rok 2012.

Kopečková Blanka, zást. ředitele

[Zpět]