Granty 2018

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
IČO: 70238910
čú 11435851/0100

Město Rožnov pod Radhoštěm:
Sport a pohyb do školy patří 5166,-
Poznej a chraň IV. 6 650,-
Půjdem spolu do Betléma 5 600,-
Těšíme se do divadla 5 600,-

Sdružení Mikroregion Rožnovsko:
Mluvíme se psím kamarádem 6 400,-
Za zdravím a pohodou v našem regionu 8 500,-

Nadační fond při Základní škole v Rožnově pod Radhoštěm Tyršovo nábřeží se snaží ve spolupráci se ZŠ školou v Rožnově pod Radhoštěm Tyršovo nábřeží získat finanční prostředky na uhrazení části prostředků na financování místa osobního asistenta pro výuku dětí s těžkým mentálním, smyslovým a tělesným postižením. Zatím se podařilo získat prostředky od těchto sponzorů:

J. T. O. Systém, s. r. o., Rožnov p/R. 10 000,- Kč

Deza a.s. Valašské Meziříčí 10 000,-

Na podporu rozvoje výchovně vzdělávací a zájmové činnosti školy jsme získali finanční prostředky:

Retigo s.r.o. Rožnov p/R. 8 000,- Kč

Contia STAV s. r. o. Jablůnka 10 000,- Kč

Za finanční dary všem sponzorům, organizacím a přátelům školy děkujeme.

Kopečková Blanka, zást. ředitele