Granty 2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
IČO: 70238910
čú 11435851/0100

Město Rožnov pod Radhoštěm:

Nauč mě hrát 8 000,-
Sport pro všechny 3 9 000,-
Cvičíme a zároveň se bavíme 11 000,-
Poznej a chraň VII. 6 300,-
Hravé sportování 8 500,-

Nadační fond při Základní škole v Rožnově pod Radhoštěm se snaží získat finanční prostředky na podporu výuky žáků s těžkým mentálním, smyslovým a tělesným postižením.

Prostředky jsme zatím získali od:

Nadace J.T.O. Systém s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm 5 000,- Kč.

Nadační fond při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm Tyršovo nábřeží, čú 123-8413570227/0100 Komerční banka Rožnov pod Radhoštěm
IČO 64123871

Za finanční dary všem sponzorům, organizacím a přátelům školy děkujeme.

Kopečková Blanka, zást. ředitele