Hasiči

Konec školního roku dětí 1. stupně a speciálních tříd ZŠ praktické Rožnov p. R. patřil hasičům.

Místní hasičskou zbrojnici děti navštívily proto, aby zjistily, co všechno musí lidé s touto profesí zastat a zvládnout.

Při prohlídce speciálně vybavených aut si děti vyslechly výklad o tom, jak hasiči zachraňují lidské životy, jak vyprošťují osoby při autonehodách, jak odčerpávají vodu při záplavách a staví protipovodňové hráze nebo „jen“ hasí požáry. Prohlédly si hasičskou výzbroj, vyzkoušely si hašení vodou a oprášily si vědomosti o bezpečném zakládání ohně v přírodě nebo vědomosti o nahlašování havárií a operativním hašení požárů různými druhy hasičských přístrojů.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...