Informace k zahájení školního roku 2023/24

  • Školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí 4. září v 7,50 hodin.
  • V 8,00 hodin se všichni sejdeme v jídelně školy, kde proběhne přivítání nových žáků.
  • Po slavnostním zahájení školního roku se žáci přemístí společně s třídními učitelkami do svých tříd.
  • Prvňáčci mohou do tříd společně s jejich doprovodem.
  • První školní den končí výuka v 9,15 hodin, poté jdou žáci na oběd.
  • Další informace obdrží zákonní zástupci první školní den od svých třídních učitelů


UPOZORNĚNÍ.

Upozorňujeme rodiče a žáky, že v areálu školy probíhá oprava příjezdové cesty (do dvora).

Vchod do školy ze dvora bude uzavřen, všichni budou využívat pouze hlavní vchod.

Po dobu stavby dbejte na zvýšenou opatrnost k zajištění své bezpečnosti. Je potřeba dodržovat pravidla bezpečného provozu v okolí školy.

Předpokládané ukončení stavby je 14. 9. 2023. Rodiče budeme informovat.

Mgr. Romana Rybiařová, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *