Informace pro rodiče na školní rok 2018/2019

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

adresa školy:Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon:571 654 165
mobil řed.školy:734 495 825
e.mail:reditel@zsproznov.cz
www stránky školy:zsproznov.cz

Využívejte pro vzkazy i záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo e-mailovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:

Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail- jméno žáka, délka absence).
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:

K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn. V případech, kdy nemáme jistotu, že jsme dobře porozuměli nebo máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:

Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů

Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 12,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 56,00 až 61,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1. 9. 2019:

Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2018.

PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...