Literární beseda na téma STROMY

31. listopadu se na ZŠ praktická Rožnov p. R. konala literární beseda, která tematicky navazovala na podzimní výukový program o stromech. Tématem byla naučná literatura, encyklopedie a STROMY. Pestrým programem besedy děti provázela školní knihovnice, která pro ně připravila zajímavé vyprávění a úkoly. Beseda začala vyhodnocením výukového programu O stromech, ve kterém žáci představovali ostatním skupinám své vyhotovené herbáře listů a rodné listy stromů. Pokračovala představováním dětských encyklopedií zaměřených na les a stromy, zapůjčených v městské knihovně. Končila řízenou prací v třídních kolektivech, vyhledáváním informací v naučné literatuře a kolektivním plněním úkolů. Aktivity byly doplněny názornými ukázkami a informacemi o významu stromů pro člověka.

Literární beseda si kladla za úkol ukázat dětem, že informace se nemusí získávat jen na internetu. Chtěla žáky upozornit na to, že zajímavě a s větším přímým prožitkem se mohou vyhledávat informace v naučné literatuře a v překrásných barevných encyklopediích.

Pestrý program literární besedy byl ukončen přednesem básniček a písniček o stromech.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář