Školní družina

Samostatná místnost pro dvě oddělení, část provozu funguje jako klub bez věkového omezení, řízená zájmová činnost romských dětí.

Cílem školní družiny při základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží je:

  • zaměřit se na zdokonalení sebeobsluhy žáka, udržování osobní hygieny, pomoc dětem mladším a méně samostatným
  • věnovat pozornost romským dětem a dětem ze slabších sociálních vrstev – zejména v přípravě na vyučování. Vytvoření citových vazeb k vychovatelce, vybudovat zájmové sféry, kroužek DOLÍNEK využít pro školní akce a reprezentaci školy
  • podchytit zájem o práci, zapojit děti do kolektivní činnosti věnovat zvýšenou pozornost logopedii, dětem s vadou řeči, dětem s malou slovní zásobou a malými vyjadřovacími schopnostmi
  • budováním zájmové sféry u dětí pokusit se postupně vypěstovat trvalé zájmy pěstovat smysl pro zodpovědnost, schopnost sebekontroly, sebehodnocení a hodnocení druhých
  • vytvořit kolektiv spojený citovými vazbami, odstraňovat rasovou nenávist, pěstovat úctu ke starším vrstevníkům a taky slabším jedincům