Stanovení finančních normativů na nákup potravin

 

 

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Stanovení finančních normativů na nákup potravin dle Vyhlášky č. 107/2008 Sb.,přílohy č. 2 s účinností od 1. 9. 2019

 

 

1. Strávníci od 3 do 6 let

oběd 24,– Kč

2. Strávníci od 7 do 10 let

oběd 25,– Kč

3. Strávníci od 11 do 14 let

oběd 26,– Kč

4. Strávníci 15 a více let

oběd 27,– Kč

V Rožnově pod Radhoštěm 20.8. 2019

PaedDr. Kovárňová Anna
ředitelka školy