4. speciální třída – ST 4

třídní učitelka: Mgr. Telčerová Anna

Speciální třídu ST4 v letošním školním roce navštěvuje 6 žáků. Společně se učíme číst, psát a počítat. Jeden žák rozvíjí své schopnosti v rozumové a smyslové výchově. Rádi malujeme, kreslíme a vytváříme malá díla v pracovní a výtvarné výchově. K tomu všemu si zpíváme a abychom nezlenivěli, taky si zacvičíme.